Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 73 90.411% 91.667% 1.37%
2021 74 91.892% 94.444% 2.703%
2020 79 94.937% 97.403% 2.532%
2019 82 98.78% 100% 1.22%
2018 78 91.026% 93.421% 2.564%
2017 76 86.842% 89.189% 2.632%
2016 78 93.59% 93.59% 0%
2015 82 86.585% 89.873% 3.659%
2014 80 92.5% 93.671% 1.25%
2013 66 63.636% 63.636% 0%
2012 33 96.97% 100% 3.03%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502441 73
  90%
  92%
  1%
7000413 10
  100%
  100%
  0%
1353 32
  0%
  0%
  100%
2021 2502441 74
  92%
  94%
  3%
7000414 1
  100%
  100%
  0%
7000413 14
  93%
  100%
  7%
2020 2502441 79
  95%
  97%
  3%
7000413 17
  94%
  100%
  6%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2019 2502441 82
  99%
  100%
  1%
7000413 15
  100%
  100%
  0%
2018 2502441 78
  91%
  93%
  3%
7000413 16
  88%
  88%
  0%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2017 2502441 76
  87%
  89%
  3%
2016 2502441 78
  94%
  94%
  0%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2015 2502441 82
  87%
  90%
  4%
2014 2502441 80
  92%
  94%
  1%
2013 2502441 66
  64%
  64%
  0%
2012 2502441 33
  97%
  100%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502441 73 5% 4% 63% 18% 8% 1%
7000413 10 0% 10% 80% 10% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2502441 74 3% 0% 62% 27% 5% 3%
7000414 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
7000413 14 21% 14% 36% 21% 0% 7%
2020 2502441 79 3% 5% 53% 34% 3% 3%
7000413 17 18% 6% 53% 18% 0% 6%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2019 2502441 82 5% 4% 57% 33% 0% 1%
7000413 15 7% 7% 40% 47% 0% 0%
2018 2502441 78 0% 0% 55% 33% 6% 3%
7000413 16 13% 0% 19% 56% 13% 0%
1353 48 0% 0% 0% 67% 33% 0%
2017 2502441 76 7% 0% 29% 51% 11% 3%
2016 2502441 78 4% 0% 59% 31% 6% 0%
1353 48 0% 0% 0% 67% 33% 0%
2015 2502441 82 5% 1% 43% 38% 10% 4%
2014 2502441 80 4% 0% 35% 54% 6% 1%
2013 2502441 66 0% 0% 27% 36% 36% 0%
2012 2502441 33 3% 6% 85% 3% 0% 3%