Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 220 62.727% 64.486% 2.727%
2021 231 69.264% 73.059% 5.195%
2020 214 58.411% 61.576% 5.14%
2019 235 75.745% 77.729% 2.553%
2018 226 69.027% 71.56% 3.54%
2017 254 73.228% 76.86% 4.724%
2016 246 76.016% 78.571% 3.252%
2015 208 66.827% 75.543% 11.538%
2014 215 75.814% 79.512% 4.651%
2013 247 74.494% 80% 6.883%
2012 237 73.418% 81.69% 10.127%
2011 173 72.254% 81.169% 10.983%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502441 220
  63%
  64%
  3%
7000414 20
  60%
  63%
  5%
7000413 21
  67%
  78%
  14%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2502441 231
  69%
  73%
  5%
7000414 22
  59%
  65%
  9%
7000413 22
  91%
  91%
  0%
2020 2502441 214
  58%
  62%
  5%
7000414 16
  69%
  73%
  6%
7000413 21
  90%
  90%
  0%
2019 2502441 235
  76%
  78%
  3%
7000414 14
  71%
  77%
  7%
7000413 16
  88%
  93%
  6%
1353 32
  0%
  0%
  100%
2018 2502441 226
  69%
  72%
  4%
7000414 18
  78%
  88%
  11%
7000413 15
  93%
  93%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2502441 254
  73%
  77%
  5%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2016 2502441 246
  76%
  79%
  3%
2015 2502441 208
  67%
  76%
  12%
2014 2502441 215
  76%
  80%
  5%
2013 2502441 247
  74%
  80%
  7%
2012 2502441 237
  73%
  82%
  10%
2011 2502441 173
  72%
  81%
  11%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502441 220 2% 0% 10% 50% 35% 3%
7000414 20 5% 0% 25% 30% 35% 5%
7000413 21 5% 5% 24% 33% 19% 14%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2502441 231 1% 0% 15% 53% 26% 5%
7000414 22 0% 0% 14% 45% 32% 9%
7000413 22 5% 0% 27% 59% 9% 0%
2020 2502441 214 0% 0% 15% 42% 36% 5%
7000414 16 0% 0% 31% 38% 25% 6%
7000413 21 0% 0% 52% 38% 10% 0%
2019 2502441 235 3% 0% 26% 47% 22% 3%
7000414 14 14% 0% 36% 21% 21% 7%
7000413 16 6% 0% 63% 19% 6% 6%
1353 32 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 2502441 226 0% 0% 16% 53% 27% 4%
7000414 18 6% 0% 50% 22% 11% 11%
7000413 15 20% 0% 33% 40% 7% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2502441 254 0% 0% 20% 53% 22% 5%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2016 2502441 246 3% 0% 20% 53% 21% 3%
2015 2502441 208 1% 0% 19% 47% 22% 12%
2014 2502441 215 1% 0% 12% 63% 20% 5%
2013 2502441 247 1% 0% 18% 55% 19% 7%
2012 2502441 237 1% 0% 15% 57% 16% 10%
2011 2502441 173 1% 1% 23% 48% 17% 11%