Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 31 64.516% 100% 35.484%
2021 22 72.727% 100% 27.273%
2020 32 62.5% 100% 37.5%
2019 51 64.706% 97.059% 33.333%
2018 61 62.295% 100% 37.705%
2017 44 77.273% 100% 22.727%
2016 29 68.966% 100% 31.034%
2015 40 67.5% 100% 32.5%
2014 25 72% 100% 28%
2013 17 94.118% 100% 5.882%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502441 31
  65%
  100%
  35%
2021 2502441 22
  73%
  100%
  27%
2020 2502441 32
  62%
  100%
  38%
2019 2502441 51
  65%
  97%
  33%
7000413 1
  100%
  100%
  0%
2018 2502441 61
  62%
  100%
  38%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2502441 44
  77%
  100%
  23%
2016 2502441 29
  69%
  100%
  31%
2015 2502441 40
  68%
  100%
  32%
2014 2502441 25
  72%
  100%
  28%
2013 2502441 17
  94%
  100%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502441 31 3% 45% 16% 0% 0% 35%
2021 2502441 22 5% 32% 36% 0% 0% 27%
2020 2502441 32 3% 22% 38% 0% 0% 38%
2019 2502441 51 6% 35% 24% 0% 2% 33%
7000413 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 2502441 61 3% 39% 16% 3% 0% 38%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2017 2502441 44 2% 50% 25% 0% 0% 23%
2016 2502441 29 0% 66% 3% 0% 0% 31%
2015 2502441 40 3% 48% 13% 5% 0% 33%
2014 2502441 25 4% 56% 12% 0% 0% 28%
2013 2502441 17 0% 71% 24% 0% 0% 6%