Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 75 72% 72% 0%
2021 73 86.301% 86.301% 0%
2020 76 93.421% 93.421% 0%
2019 73 90.411% 90.411% 0%
2018 73 79.452% 80.556% 1.37%
2017 88 85.227% 86.207% 1.136%
2016 75 72% 72% 0%
2015 90 80% 81.818% 2.222%
2014 77 90.909% 92.105% 1.299%
2013 69 88.406% 89.706% 1.449%
2012 36 91.667% 97.059% 5.556%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502441 75
  72%
  72%
  0%
7000413 13
  100%
  100%
  0%
2021 2502441 73
  86%
  86%
  0%
7000413 16
  100%
  100%
  0%
2020 2502441 76
  93%
  93%
  0%
7000413 16
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2019 2502441 73
  90%
  90%
  0%
7000413 15
  87%
  87%
  0%
2018 2502441 73
  79%
  81%
  1%
7000413 16
  94%
  94%
  0%
2017 2502441 88
  85%
  86%
  1%
2016 2502441 75
  72%
  72%
  0%
2015 2502441 90
  80%
  82%
  2%
2014 2502441 77
  91%
  92%
  1%
2013 2502441 69
  88%
  90%
  1%
2012 2502441 36
  92%
  97%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502441 75 3% 4% 19% 47% 28% 0%
7000413 13 15% 0% 69% 15% 0% 0%
2021 2502441 73 3% 1% 32% 51% 14% 0%
7000413 16 6% 25% 38% 31% 0% 0%
2020 2502441 76 3% 4% 49% 37% 7% 0%
7000413 16 6% 44% 38% 13% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2019 2502441 73 1% 11% 41% 37% 10% 0%
7000413 15 7% 0% 40% 40% 13% 0%
2018 2502441 73 0% 0% 40% 40% 19% 1%
7000413 16 13% 0% 38% 44% 6% 0%
2017 2502441 88 2% 5% 18% 60% 14% 1%
2016 2502441 75 0% 0% 28% 44% 28% 0%
2015 2502441 90 1% 0% 17% 62% 18% 2%
2014 2502441 77 0% 3% 18% 70% 8% 1%
2013 2502441 69 0% 0% 14% 74% 10% 1%
2012 2502441 36 3% 11% 33% 44% 3% 6%