Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 253 71.937% 74.286% 3.162%
2021 249 53.815% 58.261% 7.631%
2020 250 58.4% 69.856% 16.4%
2019 292 70.89% 85.537% 17.123%
2018 270 54.074% 56.589% 4.444%
2017 293 63.823% 73.622% 13.311%
2016 262 55.725% 58.635% 4.962%
2015 225 58.222% 63.285% 8%
2014 203 59.113% 65.217% 9.36%
2013 263 77.567% 83.607% 7.224%
2012 218 75.229% 78.469% 4.128%
2011 154 68.182% 70% 2.597%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502441 253
  72%
  74%
  3%
7000414 15
  80%
  80%
  0%
7000413 25
  88%
  88%
  0%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2021 2502441 249
  54%
  58%
  8%
7000414 11
  64%
  64%
  0%
7000413 22
  64%
  70%
  9%
2020 2502441 250
  58%
  70%
  16%
7000414 13
  77%
  91%
  15%
7000413 16
  81%
  87%
  6%
2019 2502441 292
  71%
  86%
  17%
7000414 20
  75%
  100%
  25%
7000413 23
  83%
  90%
  9%
2018 2502441 270
  54%
  57%
  4%
7000414 13
  38%
  38%
  0%
7000413 19
  58%
  65%
  11%
2017 2502441 293
  64%
  74%
  13%
2016 2502441 262
  56%
  59%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2502441 225
  58%
  63%
  8%
2014 2502441 203
  59%
  65%
  9%
2013 2502441 263
  78%
  84%
  7%
2012 2502441 218
  75%
  78%
  4%
2011 2502441 154
  68%
  70%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502441 253 4% 5% 22% 38% 25% 3%
7000414 15 0% 7% 20% 53% 20% 0%
7000413 25 4% 8% 36% 36% 12% 0%
1353 48 0% 0% 33% 33% 33% 0%
2021 2502441 249 2% 3% 22% 26% 39% 8%
7000414 11 0% 0% 27% 36% 36% 0%
7000413 22 14% 5% 36% 9% 27% 9%
2020 2502441 250 2% 2% 24% 31% 25% 16%
7000414 13 38% 8% 0% 31% 8% 15%
7000413 16 13% 13% 31% 25% 13% 6%
2019 2502441 292 3% 5% 20% 42% 12% 17%
7000414 20 15% 25% 20% 15% 0% 25%
7000413 23 17% 4% 30% 26% 9% 9%
2018 2502441 270 1% 0% 11% 39% 41% 4%
7000414 13 0% 0% 8% 31% 62% 0%
7000413 19 5% 0% 5% 42% 32% 11%
2017 2502441 293 1% 0% 13% 47% 23% 13%
2016 2502441 262 2% 0% 16% 38% 39% 5%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2502441 225 3% 0% 16% 40% 34% 8%
2014 2502441 203 1% 1% 14% 42% 32% 9%
2013 2502441 263 3% 1% 23% 50% 15% 7%
2012 2502441 218 3% 1% 34% 37% 21% 4%
2011 2502441 154 4% 1% 36% 27% 29% 3%