Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 66 89.394% 95.161% 6.061%
2021 62 77.419% 78.689% 1.613%
2020 70 91.429% 91.429% 0%
2019 71 84.507% 86.957% 2.817%
2018 64 67.188% 69.355% 3.125%
2017 62 75.806% 75.806% 0%
2016 55 70.909% 72.222% 1.818%
2015 58 82.759% 88.889% 6.897%
2014 75 76% 85.075% 10.667%
2013 50 92% 93.878% 2%
2012 33 90.909% 90.909% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502441 66
  89%
  95%
  6%
2021 2502441 62
  77%
  79%
  2%
2020 2502441 70
  91%
  91%
  0%
2019 2502441 71
  85%
  87%
  3%
2018 2502441 64
  67%
  69%
  3%
2017 2502441 62
  76%
  76%
  0%
1353 64
  75%
  75%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2016 2502441 55
  71%
  72%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2502441 58
  83%
  89%
  7%
2014 2502441 75
  76%
  85%
  11%
2013 2502441 50
  92%
  94%
  2%
2012 2502441 33
  91%
  91%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502441 66 6% 2% 27% 55% 5% 6%
2021 2502441 62 3% 0% 15% 60% 21% 2%
2020 2502441 70 6% 11% 33% 41% 9% 0%
2019 2502441 71 6% 1% 14% 62% 13% 3%
2018 2502441 64 3% 0% 5% 58% 30% 3%
2017 2502441 62 3% 0% 19% 52% 24% 0%
1353 64 0% 0% 75% 0% 25% 0%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2502441 55 4% 4% 18% 45% 27% 2%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2502441 58 2% 0% 16% 66% 10% 7%
2014 2502441 75 4% 1% 12% 59% 13% 11%
2013 2502441 50 6% 0% 34% 52% 6% 2%
2012 2502441 33 0% 0% 24% 67% 9% 0%