Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 80 92.5% 92.5% 0%
2021 78 84.615% 97.059% 12.821%
2020 82 98.78% 100% 1.22%
2019 84 96.429% 97.59% 1.19%
2018 84 89.286% 89.286% 0%
2017 83 87.952% 97.333% 9.639%
2016 78 76.923% 82.192% 6.41%
2015 77 71.429% 73.333% 2.597%
2014 74 82.432% 83.562% 1.351%
2013 68 73.529% 80.645% 8.824%
2012 19 89.474% 94.444% 5.263%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502441 80
  92%
  92%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2502441 78
  85%
  97%
  13%
2020 2502441 82
  99%
  100%
  1%
2019 2502441 84
  96%
  98%
  1%
7000413 1
  0%
  0%
  100%
2018 2502441 84
  89%
  89%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2502441 83
  88%
  97%
  10%
2016 2502441 78
  77%
  82%
  6%
2015 2502441 77
  71%
  73%
  3%
2014 2502441 74
  82%
  84%
  1%
2013 2502441 68
  74%
  81%
  9%
2012 2502441 19
  89%
  94%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502441 80 1% 0% 64% 28% 8% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2502441 78 3% 0% 47% 33% 3% 13%
2020 2502441 82 1% 0% 85% 12% 0% 1%
2019 2502441 84 5% 12% 68% 12% 2% 1%
7000413 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 2502441 84 1% 4% 60% 25% 11% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2502441 83 0% 0% 43% 40% 2% 10%
2016 2502441 78 3% 0% 36% 38% 17% 6%
2015 2502441 77 0% 0% 12% 60% 26% 3%
2014 2502441 74 3% 1% 45% 34% 16% 1%
2013 2502441 68 0% 0% 47% 26% 18% 9%
2012 2502441 19 0% 0% 32% 58% 5% 5%