Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 61 100% 100% 0%
2021 58 98.276% 100% 1.724%
2020 74 91.892% 95.775% 4.054%
2019 77 96.104% 96.104% 0%
2018 77 89.61% 90.789% 1.299%
2017 77 92.208% 93.421% 1.299%
2016 64 95.312% 96.825% 1.562%
2015 72 97.222% 98.592% 1.389%
2014 64 96.875% 96.875% 0%
2013 28 96.429% 96.429% 0%
2012 8 87.5% 87.5% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502441 61
  100%
  100%
  0%
7000414 8
  100%
  100%
  0%
2021 2502441 58
  98%
  100%
  2%
7000414 10
  100%
  100%
  0%
2020 2502441 74
  92%
  96%
  4%
7000414 13
  100%
  100%
  0%
2019 2502441 77
  96%
  96%
  0%
7000414 4
  100%
  100%
  0%
7000413 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2502441 77
  90%
  91%
  1%
7000414 4
  100%
  100%
  0%
2017 2502441 77
  92%
  93%
  1%
2016 2502441 64
  95%
  97%
  2%
2015 2502441 72
  97%
  99%
  1%
2014 2502441 64
  97%
  97%
  0%
2013 2502441 28
  96%
  96%
  0%
2012 2502441 8
  88%
  88%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502441 61 2% 2% 51% 46% 0% 0%
7000414 8 13% 0% 75% 13% 0% 0%
2021 2502441 58 3% 10% 60% 24% 0% 2%
7000414 10 30% 10% 60% 0% 0% 0%
2020 2502441 74 1% 9% 58% 22% 4% 4%
7000414 13 8% 23% 54% 15% 0% 0%
2019 2502441 77 0% 1% 32% 60% 4% 0%
7000414 4 0% 25% 75% 0% 0% 0%
7000413 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2502441 77 0% 1% 29% 60% 9% 1%
7000414 4 25% 25% 50% 0% 0% 0%
2017 2502441 77 1% 5% 34% 51% 6% 1%
2016 2502441 64 0% 3% 56% 36% 3% 2%
2015 2502441 72 0% 1% 54% 42% 1% 1%
2014 2502441 64 0% 5% 53% 39% 3% 0%
2013 2502441 28 0% 4% 46% 46% 4% 0%
2012 2502441 8 13% 0% 25% 50% 13% 0%