Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 207 86.473% 93.229% 7.246%
2021 193 82.902% 86.957% 4.663%
2020 255 83.922% 91.064% 7.843%
2019 218 66.972% 74.872% 10.55%
2018 265 75.472% 84.746% 10.943%
2017 285 72.281% 85.477% 15.439%
2016 286 71.329% 81.275% 12.238%
2015 299 77.258% 86.517% 10.702%
2014 256 67.188% 78.182% 14.062%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502441 207
  86%
  93%
  7%
7000414 19
  84%
  89%
  5%
7000413 20
  95%
  100%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2502441 193
  83%
  87%
  5%
7000414 23
  87%
  95%
  9%
7000413 21
  90%
  90%
  0%
2020 2502441 255
  84%
  91%
  8%
7000414 28
  86%
  100%
  14%
7000413 23
  100%
  100%
  0%
2019 2502441 218
  67%
  75%
  11%
7000414 23
  70%
  76%
  9%
7000413 20
  100%
  100%
  0%
2018 2502441 265
  75%
  85%
  11%
7000414 18
  67%
  75%
  11%
7000413 21
  86%
  95%
  10%
2017 2502441 285
  72%
  85%
  15%
2016 2502441 286
  71%
  81%
  12%
2015 2502441 299
  77%
  87%
  11%
2014 2502441 256
  67%
  78%
  14%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502441 207 2% 0% 36% 48% 6% 7%
7000414 19 16% 0% 21% 47% 11% 5%
7000413 20 10% 0% 65% 20% 0% 5%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2502441 193 3% 1% 31% 49% 12% 5%
7000414 23 0% 9% 22% 57% 4% 9%
7000413 21 10% 5% 52% 24% 10% 0%
2020 2502441 255 2% 0% 28% 54% 8% 8%
7000414 28 4% 0% 36% 46% 0% 14%
7000413 23 4% 0% 52% 43% 0% 0%
2019 2502441 218 1% 0% 17% 50% 22% 11%
7000414 23 4% 0% 13% 52% 22% 9%
7000413 20 0% 0% 60% 40% 0% 0%
2018 2502441 265 2% 1% 21% 51% 14% 11%
7000414 18 22% 0% 17% 28% 22% 11%
7000413 21 10% 10% 43% 24% 5% 10%
2017 2502441 285 0% 1% 14% 57% 12% 15%
2016 2502441 286 0% 1% 13% 57% 16% 12%
2015 2502441 299 1% 1% 25% 51% 12% 11%
2014 2502441 256 1% 0% 19% 47% 19% 14%