Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 173 98.844% 100% 1.156%
2021 159 88.679% 90.385% 1.887%
2020 190 91.053% 93.514% 2.632%
2019 200 98% 100% 2%
2018 205 86.829% 89.899% 3.415%
2017 186 77.957% 80.556% 3.226%
2016 165 88.485% 91.25% 3.03%
2015 151 92.053% 96.528% 4.636%
2014 194 95.361% 96.354% 1.031%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502441 173
  99%
  100%
  1%
7000414 7
  100%
  100%
  0%
7000413 11
  100%
  100%
  0%
2021 2502441 159
  89%
  90%
  2%
7000414 16
  88%
  93%
  6%
7000413 17
  94%
  94%
  0%
2020 2502441 190
  91%
  94%
  3%
7000414 6
  83%
  83%
  0%
7000413 13
  92%
  92%
  0%
2019 2502441 200
  98%
  100%
  2%
7000414 5
  100%
  100%
  0%
7000413 11
  100%
  100%
  0%
2018 2502441 205
  87%
  90%
  3%
7000414 2
  50%
  50%
  0%
7000413 11
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2502441 186
  78%
  81%
  3%
2016 2502441 165
  88%
  91%
  3%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2015 2502441 151
  92%
  97%
  5%
2014 2502441 194
  95%
  96%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502441 173 1% 0% 32% 66% 0% 1%
7000414 7 0% 0% 57% 43% 0% 0%
7000413 11 9% 0% 27% 64% 0% 0%
2021 2502441 159 0% 0% 15% 74% 9% 2%
7000414 16 19% 0% 25% 44% 6% 6%
7000413 17 12% 6% 29% 47% 6% 0%
2020 2502441 190 1% 0% 28% 62% 6% 3%
7000414 6 0% 0% 33% 50% 17% 0%
7000413 13 0% 0% 15% 77% 8% 0%
2019 2502441 200 1% 4% 92% 3% 0% 2%
7000414 5 0% 0% 100% 0% 0% 0%
7000413 11 9% 9% 82% 0% 0% 0%
2018 2502441 205 0% 0% 10% 76% 10% 3%
7000414 2 0% 0% 50% 0% 50% 0%
7000413 11 0% 0% 9% 91% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2502441 186 0% 0% 6% 72% 19% 3%
2016 2502441 165 0% 0% 8% 80% 8% 3%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2015 2502441 151 1% 0% 28% 63% 3% 5%
2014 2502441 194 0% 0% 10% 85% 4% 1%