Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 216 73.148% 74.178% 1.389%
2021 221 73.303% 74.312% 1.357%
2020 241 65.975% 66.25% 0.415%
2019 207 65.7% 67.327% 2.415%
2018 282 70.213% 71.739% 2.128%
2017 276 53.261% 54.244% 1.812%
2016 263 61.977% 63.424% 2.281%
2015 267 64.794% 67.843% 4.494%
2014 219 62.557% 65.865% 5.023%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502441 216
  73%
  74%
  1%
7000414 23
  61%
  64%
  4%
7000413 21
  71%
  71%
  0%
2021 2502441 221
  73%
  74%
  1%
7000414 27
  59%
  64%
  7%
7000413 29
  83%
  83%
  0%
2020 2502441 241
  66%
  66%
  0%
7000414 26
  50%
  50%
  0%
7000413 32
  66%
  66%
  0%
2019 2502441 207
  66%
  67%
  2%
7000414 22
  64%
  64%
  0%
7000413 22
  59%
  59%
  0%
2018 2502441 282
  70%
  72%
  2%
7000414 19
  63%
  67%
  5%
7000413 24
  75%
  78%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2502441 276
  53%
  54%
  2%
2016 2502441 263
  62%
  63%
  2%
2015 2502441 267
  65%
  68%
  4%
2014 2502441 219
  63%
  66%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502441 216 0% 0% 50% 23% 25% 1%
7000414 23 0% 0% 43% 17% 35% 4%
7000413 21 0% 0% 48% 24% 29% 0%
2021 2502441 221 2% 0% 51% 20% 25% 1%
7000414 27 0% 0% 26% 33% 33% 7%
7000413 29 3% 0% 45% 34% 17% 0%
2020 2502441 241 5% 0% 45% 16% 34% 0%
7000414 26 4% 0% 31% 15% 50% 0%
7000413 32 0% 0% 47% 19% 34% 0%
2019 2502441 207 1% 0% 37% 27% 32% 2%
7000414 22 5% 0% 41% 18% 36% 0%
7000413 22 0% 0% 45% 14% 41% 0%
2018 2502441 282 0% 0% 39% 30% 28% 2%
7000414 19 5% 0% 32% 26% 32% 5%
7000413 24 0% 0% 63% 13% 21% 4%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2502441 276 1% 0% 20% 32% 45% 2%
2016 2502441 263 1% 0% 34% 27% 36% 2%
2015 2502441 267 2% 2% 39% 21% 31% 4%
2014 2502441 219 1% 0% 31% 31% 32% 5%