Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 146 91.781% 100% 8.219%
2021 160 91.25% 100% 8.75%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502441 146
  92%
  100%
  8%
7000414 4
  100%
  100%
  0%
7000413 5
  100%
  100%
  0%
2021 2502441 160
  91%
  100%
  9%
7000414 16
  100%
  100%
  0%
7000413 10
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502441 146 0% 64% 27% 0% 0% 8%
7000414 4 0% 75% 25% 0% 0% 0%
7000413 5 0% 60% 40% 0% 0% 0%
2021 2502441 160 0% 54% 36% 2% 0% 9%
7000414 16 0% 75% 25% 0% 0% 0%
7000413 10 0% 70% 30% 0% 0% 0%