Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 146 90.411% 91.667% 1.37%
2021 210 87.143% 89.268% 2.381%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502441 146
  90%
  92%
  1%
7000414 10
  90%
  90%
  0%
7000413 15
  87%
  87%
  0%
2021 2502441 210
  87%
  89%
  2%
7000414 14
  86%
  86%
  0%
7000413 22
  86%
  86%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502441 146 4% 45% 40% 1% 8% 1%
7000414 10 10% 70% 10% 0% 10% 0%
7000413 15 7% 73% 7% 0% 13% 0%
2021 2502441 210 5% 49% 33% 1% 10% 2%
7000414 14 7% 64% 14% 0% 14% 0%
7000413 22 5% 55% 23% 5% 14% 0%