Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2021 1 0% 0% 100%
2019 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501922 70
  86%
  86%
  0%
2502444 1
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2501922 64
  83%
  88%
  6%
2502444 1
  0%
  0%
  100%
2020 2501922 65
  83%
  83%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2501922 63
  98%
  98%
  0%
2502444 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2501922 63
  73%
  75%
  3%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2017 2501922 64
  91%
  92%
  2%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2016 2501922 63
  87%
  90%
  3%
1353 16
  0%
  0%
  100%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2015 2501922 65
  94%
  98%
  5%
2014 2501922 86
  88%
  93%
  5%
2013 2501922 78
  90%
  92%
  3%
2012 2501922 81
  93%
  95%
  2%
2011 2501922 58
  83%
  87%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501922 70 1% 1% 41% 41% 14% 0%
2502444 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2021 2501922 64 3% 6% 34% 39% 11% 6%
2502444 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2501922 65 5% 3% 38% 37% 17% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2501922 63 5% 5% 81% 8% 2% 0%
2502444 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2501922 63 3% 0% 29% 40% 24% 3%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2017 2501922 64 5% 0% 34% 52% 8% 2%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2501922 63 5% 2% 54% 27% 10% 3%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2501922 65 5% 9% 60% 20% 2% 5%
2014 2501922 86 5% 6% 56% 22% 7% 5%
2013 2501922 78 5% 8% 42% 35% 8% 3%
2012 2501922 81 6% 11% 53% 22% 5% 2%
2011 2501922 58 5% 3% 45% 29% 12% 5%