UAB

Grau en Ciències de l'Antiguitat

Dades DGU
  • GRAU00000637 Graduat en Ciències de la Antiguitat
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 80% 88% 9%
2021 76% 88% 13%
2020 81% 89% 9%
2019 80% 91% 12%
2018 74% 88% 15%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 4 9 32 43 12
2021 4 9 32 43 12
2020 3 6 33 46 11
2019 5 6 33 47 9
2018 3 5 36 44 12
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
100753 Antropologia Forense 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100412 Arqueologia Clàssica 19 2 0 6 9 1 1 89% 94% 5%
100734 Arqueologia Grega 16 1 2 8 4 0 1 94% 100% 6%
100742 Arqueologia Hispànica 7 0 0 4 3 0 0 100% 100% 0%
100733 Arqueologia Romana 9 0 1 6 2 0 0 100% 100% 0%
100427 Art Grec 24 2 1 9 9 2 0 91% 91% 0%
100426 Art Romà 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100714 Bioarqueologia 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
104212 Civilització Grega 20 1 1 7 7 3 1 80% 84% 5%
104213 Civilització Romana 44 2 0 8 31 3 0 93% 93% 0%
104202 El Gènere Epistolar a Roma 40 0 2 6 12 18 2 50% 53% 5%
104208 El Teatre a Grècia 54 3 2 6 34 4 5 83% 92% 9%
104195 Elements de Llengua Grega 61 1 7 17 25 8 3 82% 86% 5%
104194 Elements de Llengua Llatina 63 2 0 14 39 5 3 87% 92% 5%
104220 Els Orígens de les Llengües Clàssiques 7 0 0 2 5 0 0 100% 100% 0%
103371 Èpica Romànica Medieval 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100306 Filosofia Antiga 19 0 2 10 6 1 0 95% 95% 0%
104198 Gèneres Literaris Antics 58 2 3 18 19 7 9 72% 86% 16%
100355 Guerra i Imperialisme en l'Antiguitat 15 0 3 7 3 0 2 87% 100% 13%
100351 Història Antiga de Catalunya 11 0 1 5 4 0 1 91% 100% 9%
104210 Història de Grècia 20 0 3 6 9 0 2 90% 100% 10%
104199 Història de L’art Clàssic 57 1 3 11 23 10 9 67% 79% 16%
104211 Història de Roma 19 2 0 3 12 1 1 89% 94% 5%
104209 Història i Civilització D’egipte 60 1 2 28 16 2 11 78% 96% 18%
104193 Història i Civilització del Pròxim Orient Antic 57 3 5 14 23 5 7 79% 90% 12%
100369 Història i Gènere a l'Antiguitat 20 1 5 8 5 0 1 95% 100% 5%
100339 Història Social i Econòmica de l'Antiguitat 45 0 0 12 31 0 2 96% 100% 4%
104205 Historiografia i Filosofia Gregues 36 0 1 5 17 10 3 64% 70% 8%
104200 Historiografia i Oratòria Llatines 24 1 1 1 8 13 0 46% 46% 0%
100038 Idioma Modern I (Alemany) 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%
100037 Idioma Modern I (Francès) 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100044 Idioma Modern I (Grec Modern) 2 1 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100039 Idioma Modern I (Italià) 6 0 1 4 1 0 0 100% 100% 0%
100042 Idioma Modern I (Portuguès) 3 0 1 2 0 0 0 100% 100% 0%
104088 Idioma Modern I (Romanès) 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100046 Idioma Modern II (Francès) 2 0 0 2 0 0 0 100% 100% 0%
100053 Idioma Modern II (Grec Modern) 3 1 0 1 1 0 0 100% 100% 0%
100048 Idioma Modern II (Italià) 6 0 0 3 3 0 0 100% 100% 0%
100051 Idioma Modern II (Portuguès) 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
104192 Instruments i Eines Digitals per a L’estudi de L’antiguitat 57 1 0 18 26 4 8 79% 92% 14%
100720 Introducció a l'Arqueologia 56 2 4 27 13 0 10 82% 100% 18%
103370 Introducció a les Literatures Romàniques 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
104228 La Bíblia. Orígens i Tradició 31 1 8 19 1 0 2 94% 100% 6%
104206 La Ilíada i L’odissea 26 2 0 1 8 11 4 42% 50% 15%
104203 La Poesia D’horaci 45 0 1 4 22 13 5 60% 68% 11%
104201 L’eneida 31 2 0 1 6 16 6 29% 36% 19%
103369 Lírica Romànica Medieval 1 1 0 0 0 0 0 100% 100% 0%
104227 Literatura Antiga (Grega) 26 1 3 10 10 0 2 92% 100% 8%
104226 Literatura Antiga (Llatina) 14 0 1 5 8 0 0 100% 100% 0%
103368 Literatura i Societat a l'Edat Mitjana 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
104217 Llengua i Cultura a la Grècia Micènica 14 2 3 7 2 0 0 100% 100% 0%
104219 Llengua i Cultura a L’antic Egipte 25 1 10 9 5 0 0 100% 100% 0%
104218 Llengua i Cultura Al Pròxim Orient Antic 20 1 3 13 3 0 0 100% 100% 0%
104216 Llengües i Pobles Indoeuropeus 21 0 0 5 10 2 4 71% 88% 19%
100838 Medi Físic 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
104214 Mitologia i Religió 25 2 6 8 9 0 0 100% 100% 0%
103366 Novel·la Romànica Medieval 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
104232 Numismàtica i Ceràmica Antigues 40 0 0 10 26 4 0 90% 90% 0%
100749 Orígens Humans 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
104224 Paleografia 10 2 4 4 0 0 0 100% 100% 0%
104207 Poetes Lírics Grecs 48 1 0 4 23 13 7 58% 68% 15%
104231 Pràctiques Externes 19 0 15 4 0 0 0 100% 100% 0%
100732 Protohistòria del Mediterrani 39 1 5 17 15 0 1 97% 100% 3%
104221 Textos i Contextos Epigràfics 46 0 0 10 27 6 3 80% 86% 7%
104196 Textos Narratius Grecs 59 2 3 17 20 5 12 71% 89% 20%
104197 Textos Narratius Llatins 69 2 0 8 42 6 11 75% 90% 16%
104230 Treball de Final de Grau 34 2 15 16 0 0 1 97% 100% 3%
104223 Ús Avançat D’eines Digitals per a L’estudi de L’antiguitat 20 1 1 15 1 1 1 90% 95% 5%