Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 32 96.875% 96.875% 0%
2021 27 85.185% 85.185% 0%
2020 16 87.5% 87.5% 0%
2019 39 92.308% 92.308% 0%
2018 37 100% 100% 0%
2017 45 100% 100% 0%
2016 35 91.429% 94.118% 2.857%
2015 32 90.625% 93.548% 3.125%
2014 36 97.222% 97.222% 0%
2013 27 81.481% 91.667% 11.111%
2012 30 100% 100% 0%
2011 27 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4310025 32
  97%
  97%
  0%
2021 4310025 27
  85%
  85%
  0%
2020 4310025 16
  88%
  88%
  0%
2019 4310025 39
  92%
  92%
  0%
2018 4310025 37
  100%
  100%
  0%
2017 4310025 45
  100%
  100%
  0%
2016 4310025 35
  91%
  94%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 4310025 32
  91%
  94%
  3%
2014 4310025 36
  97%
  97%
  0%
2013 4310025 27
  81%
  92%
  11%
2012 4310025 30
  100%
  100%
  0%
2011 4310025 27
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4310025 32 3% 0% 34% 59% 3% 0%
2021 4310025 27 0% 0% 19% 67% 15% 0%
2020 4310025 16 0% 0% 31% 56% 13% 0%
2019 4310025 39 5% 3% 38% 46% 8% 0%
2018 4310025 37 5% 0% 32% 62% 0% 0%
2017 4310025 45 7% 7% 42% 44% 0% 0%
2016 4310025 35 6% 0% 49% 37% 6% 3%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 4310025 32 3% 0% 28% 59% 6% 3%
2014 4310025 36 3% 0% 28% 67% 3% 0%
2013 4310025 27 0% 4% 26% 52% 7% 11%
2012 4310025 30 0% 0% 17% 83% 0% 0%
2011 4310025 27 4% 7% 22% 67% 0% 0%