Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 9 77.778% 77.778% 0%
2021 13 92.308% 100% 7.692%
2020 3 66.667% 66.667% 0%
2019 18 100% 100% 0%
2018 16 100% 100% 0%
2017 18 100% 100% 0%
2016 12 91.667% 100% 8.333%
2015 10 100% 100% 0%
2014 9 100% 100% 0%
2013 9 100% 100% 0%
2012 9 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4310025 9
  78%
  78%
  0%
2021 4310025 13
  92%
  100%
  8%
2020 4310025 3
  67%
  67%
  0%
2019 4310025 18
  100%
  100%
  0%
2018 4310025 16
  100%
  100%
  0%
2017 4310025 18
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 4310025 12
  92%
  100%
  8%
2015 4310025 10
  100%
  100%
  0%
2014 4310025 9
  100%
  100%
  0%
2013 4310025 9
  100%
  100%
  0%
2012 4310025 9
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4310025 9 11% 0% 22% 44% 22% 0%
2021 4310025 13 8% 8% 54% 23% 0% 8%
2020 4310025 3 0% 0% 33% 33% 33% 0%
2019 4310025 18 6% 17% 44% 33% 0% 0%
2018 4310025 16 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2017 4310025 18 6% 0% 50% 44% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 4310025 12 8% 17% 67% 0% 0% 8%
2015 4310025 10 10% 10% 20% 60% 0% 0%
2014 4310025 9 0% 11% 78% 11% 0% 0%
2013 4310025 9 22% 22% 22% 33% 0% 0%
2012 4310025 9 0% 11% 33% 56% 0% 0%