Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2017 111 25
2016 107 25
2015 58 25
2014 49 40
2013 45 40
2012 36 40
2011 78 40
2010 64 40
2009 39 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 100% %
2017 91.2% 95.83%
2016 83.17% 82.98%
2015 90.32% 94.55%
2014 78.8% 83.33%
2013 89.18% 89.3%
2012 91.45% 94%
2011 86.93% 88.17%
2010 93.08% 94.4%
2009 83.33% 83.33%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats