Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2013 0%
0h
0%
0h
100%
26h
0%
0h
0%
0h
0%
0h
26h
2012 24%
488h
29%
588h
19%
388h
9%
187h
9%
189h
11%
221h
2061h
2011 29%
338h
19%
219h
10%
112h
6%
73h
12%
133h
24%
281h
1156h
2010 28%
300h
16%
177h
17%
179h
7%
80h
10%
108h
22%
239h
1083h
2009 20%
158h
22%
169h
12%
92h
3%
22h
19%
146h
25%
198h
784h
2008 17%
144h
33%
278h
23%
198h
3%
24h
17%
144h
7%
62h
849h
2007 33%
283h
26%
223h
14%
121h
1%
8h
13%
113h
14%
120h
869h
2006 20%
96h
21%
105h
10%
48h
1%
7h
25%
122h
23%
111h
489h