UAB

Màster Universitari en Biotecnologia Avançada ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000114 Màster Universitari en Biotecnologia Avançada
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2013 94% 98% 5%
2012 96% 97% 1%
2011 93% 100% 7%
2010 96% 99% 3%
2009 89% 97% 8%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2013 2% 55% 31% 11% 2%
2012 0% 47% 25% 26% 3%
2011 2% 51% 29% 18% 0%
2010 1% 47% 37% 14% 1%
2009 1% 40% 38% 19% 3%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np