Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2011 0 50
2010 11 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2012 0% %
2011 71.43% %
2010 79.69% 86.11%
2009 87.36% 91.67%
2008 86% 90.85%
2007 97.84% 97.84%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats