Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2012 0%
0h
0%
0h
51%
26h
51%
26h
0%
0h
0%
0h
51h
2011 0%
0h
76%
68h
26%
23h
0%
0h
0%
0h
0%
0h
90h
2010 16%
95h
36%
210h
19%
110h
8%
45h
10%
55h
11%
63h
578h
2009 21%
158h
40%
304h
14%
104h
5%
37h
8%
64h
12%
89h
757h
2008 24%
194h
43%
353h
13%
103h
8%
66h
4%
34h
8%
66h
816h
2007 29%
211h
43%
314h
11%
80h
9%
66h
6%
42h
3%
19h
731h