Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 1%
6h
4%
39h
17%
155h
0%
0h
78%
728h
1%
5h
933h
2021 0%
3h
1%
11h
19%
150h
0%
0h
74%
573h
5%
35h
771h
2020 3%
3h
12%
11h
22%
20h
0%
0h
56%
51h
7%
6h
91h
2019 1%
5h
1%
5h
35%
259h
0%
0h
62%
467h
2%
13h
749h
2018 1%
5h
1%
6h
60%
442h
0%
0h
18%
133h
21%
154h
739h
2017 1%
5h
7%
44h
50%
332h
0%
0h
36%
238h
7%
43h
661h
2016 5%
34h
6%
37h
38%
251h
0%
0h
30%
200h
20%
134h
656h
2015 12%
63h
39%
203h
7%
35h
0%
0h
22%
111h
20%
102h
514h
2014 31%
254h
29%
234h
0%
0h
0%
0h
36%
290h
4%
29h
808h
2013 25%
41h
4%
6h
0%
0h
0%
0h
40%
66h
31%
51h
165h
2012 21%
72h
15%
51h
4%
13h
0%
0h
44%
153h
17%
58h
346h
2011 9%
36h
16%
61h
0%
0h
2%
6h
56%
214h
16%
62h
379h
2010 29%
138h
7%
31h
1%
5h
1%
6h
46%
214h
16%
76h
469h