Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 33 96.97% 100% 3.03%
2021 33 100% 100% 0%
2020 27 100% 100% 0%
2019 30 100% 100% 0%
2018 40 100% 100% 0%
2017 54 92.593% 92.593% 0%
2016 40 95% 95% 0%
2015 38 94.737% 94.737% 0%
2014 43 100% 100% 0%
2013 36 100% 100% 0%
2012 40 97.5% 97.5% 0%
2011 43 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313148 33
  97%
  100%
  3%
2021 4313148 33
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 4313148 27
  100%
  100%
  0%
2019 4313148 30
  100%
  100%
  0%
1354 10
  0%
  0%
  100%
2018 4313148 40
  100%
  100%
  0%
2017 4313148 54
  93%
  93%
  0%
2016 4313148 40
  95%
  95%
  0%
2015 4313148 38
  95%
  95%
  0%
2014 4313148 43
  100%
  100%
  0%
2013 4313148 36
  100%
  100%
  0%
2012 4313148 40
  98%
  98%
  0%
2011 4313148 43
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313148 33 3% 3% 61% 30% 0% 3%
2021 4313148 33 3% 3% 76% 18% 0% 0%
1353 16 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2020 4313148 27 0% 0% 59% 41% 0% 0%
2019 4313148 30 0% 0% 60% 40% 0% 0%
1354 10 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 4313148 40 0% 5% 30% 65% 0% 0%
2017 4313148 54 0% 2% 35% 56% 7% 0%
2016 4313148 40 0% 0% 33% 63% 5% 0%
2015 4313148 38 0% 0% 58% 37% 5% 0%
2014 4313148 43 0% 2% 44% 53% 0% 0%
2013 4313148 36 3% 3% 31% 64% 0% 0%
2012 4313148 40 0% 3% 43% 53% 3% 0%
2011 4313148 43 0% 2% 30% 67% 0% 0%