Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 19 94.737% 94.737% 0%
2021 17 100% 100% 0%
2020 16 87.5% 87.5% 0%
2019 20 95% 95% 0%
2018 23 100% 100% 0%
2017 20 85% 94.444% 10%
2016 24 91.667% 91.667% 0%
2015 27 88.889% 96% 7.407%
2014 14 85.714% 100% 14.286%
2013 16 93.75% 100% 6.25%
2012 16 100% 100% 0%
2011 16 93.75% 100% 6.25%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313157 19
  95%
  95%
  0%
1354 10
  0%
  0%
  100%
2021 4313157 17
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 4313157 16
  88%
  88%
  0%
2019 4313157 20
  95%
  95%
  0%
2018 4313157 23
  100%
  100%
  0%
2017 4313157 20
  85%
  94%
  10%
2016 4313157 24
  92%
  92%
  0%
2015 4313157 27
  89%
  96%
  7%
2014 4313157 14
  86%
  100%
  14%
2013 4313157 16
  94%
  100%
  6%
2012 4313157 16
  100%
  100%
  0%
2011 4313157 16
  94%
  100%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313157 19 5% 11% 74% 5% 5% 0%
1354 10 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 4313157 17 6% 29% 65% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 4313157 16 6% 25% 50% 6% 13% 0%
2019 4313157 20 0% 20% 70% 5% 5% 0%
2018 4313157 23 4% 26% 61% 9% 0% 0%
2017 4313157 20 5% 0% 80% 0% 5% 10%
2016 4313157 24 0% 4% 63% 25% 8% 0%
2015 4313157 27 4% 15% 67% 4% 4% 7%
2014 4313157 14 0% 43% 43% 0% 0% 14%
2013 4313157 16 0% 38% 50% 6% 0% 6%
2012 4313157 16 0% 38% 50% 13% 0% 0%
2011 4313157 16 0% 6% 63% 25% 0% 6%