Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 13 92.308% 100% 7.692%
2021 9 100% 100% 0%
2020 7 100% 100% 0%
2018 10 100% 100% 0%
2016 11 90.909% 100% 9.091%
2015 15 86.667% 92.857% 6.667%
2014 9 77.778% 100% 22.222%
2013 10 90% 100% 10%
2012 6 100% 100% 0%
2011 5 80% 100% 20%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313157 13
  92%
  100%
  8%
1354 50
  100%
  100%
  0%
2021 4313157 9
  100%
  100%
  0%
2020 4313157 7
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2018 4313157 10
  100%
  100%
  0%
2016 4313157 11
  91%
  100%
  9%
1354 10
  0%
  0%
  100%
2015 4313157 15
  87%
  93%
  7%
2014 4313157 9
  78%
  100%
  22%
2013 4313157 10
  90%
  100%
  10%
2012 4313157 6
  100%
  100%
  0%
2011 4313157 5
  80%
  100%
  20%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313157 13 0% 23% 54% 15% 0% 8%
1354 50 20% 0% 20% 60% 0% 0%
2021 4313157 9 0% 22% 67% 11% 0% 0%
2020 4313157 7 0% 57% 29% 14% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 4313157 10 0% 40% 40% 20% 0% 0%
2016 4313157 11 0% 0% 45% 45% 0% 9%
1354 10 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 4313157 15 7% 27% 27% 27% 7% 7%
2014 4313157 9 11% 22% 33% 11% 0% 22%
2013 4313157 10 10% 70% 10% 0% 0% 10%
2012 4313157 6 17% 17% 33% 33% 0% 0%
2011 4313157 5 0% 20% 40% 20% 0% 20%