Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 7 85.714% 100% 14.286%
2021 5 100% 100% 0%
2020 6 83.333% 100% 16.667%
2019 8 87.5% 87.5% 0%
2017 9 88.889% 88.889% 0%
2016 11 90.909% 90.909% 0%
2014 3 100% 100% 0%
2013 2 100% 100% 0%
2011 8 87.5% 100% 12.5%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313157 7
  86%
  100%
  14%
1354 30
  100%
  100%
  0%
2021 4313157 5
  100%
  100%
  0%
2020 4313157 6
  83%
  100%
  17%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2019 4313157 8
  88%
  88%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2017 4313157 9
  89%
  89%
  0%
2016 4313157 11
  91%
  91%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2014 4313157 3
  100%
  100%
  0%
2013 4313157 2
  100%
  100%
  0%
2011 4313157 8
  88%
  100%
  12%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313157 7 0% 0% 57% 29% 0% 14%
1354 30 33% 0% 0% 67% 0% 0%
2021 4313157 5 20% 0% 20% 60% 0% 0%
2020 4313157 6 17% 0% 50% 17% 0% 17%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 4313157 8 13% 0% 63% 13% 13% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 4313157 9 0% 33% 33% 22% 11% 0%
2016 4313157 11 9% 0% 36% 45% 9% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2014 4313157 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2013 4313157 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2011 4313157 8 13% 13% 50% 13% 0% 13%