Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 6 100% 100% 0%
2021 5 100% 100% 0%
2020 7 85.714% 100% 14.286%
2018 7 100% 100% 0%
2017 10 90% 100% 10%
2015 13 100% 100% 0%
2014 5 100% 100% 0%
2012 9 100% 100% 0%
2011 8 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313157 6
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2021 4313157 5
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2020 4313157 7
  86%
  100%
  14%
2018 4313157 7
  100%
  100%
  0%
2017 4313157 10
  90%
  100%
  10%
2015 4313157 13
  100%
  100%
  0%
2014 4313157 5
  100%
  100%
  0%
2012 4313157 9
  100%
  100%
  0%
2011 4313157 8
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313157 6 17% 17% 67% 0% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 4313157 5 20% 20% 60% 0% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 4313157 7 0% 14% 71% 0% 0% 14%
2018 4313157 7 0% 29% 29% 43% 0% 0%
2017 4313157 10 0% 20% 70% 0% 0% 10%
2015 4313157 13 0% 8% 77% 15% 0% 0%
2014 4313157 5 20% 0% 80% 0% 0% 0%
2012 4313157 9 0% 22% 78% 0% 0% 0%
2011 4313157 8 0% 13% 75% 13% 0% 0%