Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 8 87.5% 100% 12.5%
2021 8 100% 100% 0%
2020 9 100% 100% 0%
2019 13 92.308% 100% 7.692%
2018 10 100% 100% 0%
2017 9 77.778% 100% 22.222%
2016 9 100% 100% 0%
2015 8 87.5% 100% 12.5%
2014 11 90.909% 100% 9.091%
2013 9 88.889% 100% 11.111%
2012 6 100% 100% 0%
2011 5 80% 100% 20%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313157 8
  88%
  100%
  12%
2021 4313157 8
  100%
  100%
  0%
2020 4313157 9
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2019 4313157 13
  92%
  100%
  8%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2018 4313157 10
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 4313157 9
  78%
  100%
  22%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2016 4313157 9
  100%
  100%
  0%
2015 4313157 8
  88%
  100%
  12%
2014 4313157 11
  91%
  100%
  9%
2013 4313157 9
  89%
  100%
  11%
2012 4313157 6
  100%
  100%
  0%
2011 4313157 5
  80%
  100%
  20%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313157 8 0% 13% 63% 13% 0% 13%
2021 4313157 8 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2020 4313157 9 11% 56% 33% 0% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 4313157 13 0% 23% 54% 15% 0% 8%
1354 10 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 4313157 10 0% 70% 30% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 4313157 9 11% 22% 44% 0% 0% 22%
1354 10 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2016 4313157 9 0% 22% 67% 11% 0% 0%
2015 4313157 8 0% 50% 38% 0% 0% 13%
2014 4313157 11 0% 73% 9% 9% 0% 9%
2013 4313157 9 11% 44% 33% 0% 0% 11%
2012 4313157 6 17% 33% 50% 0% 0% 0%
2011 4313157 5 20% 40% 0% 20% 0% 20%