Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 7 100% 100% 0%
2021 5 100% 100% 0%
2019 7 100% 100% 0%
2018 11 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313157 7
  100%
  100%
  0%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2021 4313157 5
  100%
  100%
  0%
2019 4313157 7
  100%
  100%
  0%
2018 4313157 11
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313157 7 14% 14% 57% 14% 0% 0%
1354 20 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 4313157 5 20% 40% 40% 0% 0% 0%
2019 4313157 7 0% 0% 71% 29% 0% 0%
2018 4313157 11 9% 0% 45% 45% 0% 0%