Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 11 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313157 11
  100%
  100%
  0%
1354 40
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313157 11 9% 36% 55% 0% 0% 0%
1354 40 0% 50% 50% 0% 0% 0%