Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2019 63 30
2018 47 30
2017 59 30
2016 63 30
2015 29 30
2014 27 30
2013 18 30
2012 28 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 88.36% 89.86%
2017 90.98% 91.6%
2016 91.63% 93.04%
2015 96.51% 96.31%
2014 97.69% 100%
2013 95.31% 95.6%
2012 89.21% 89.21%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats