Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2019 74 30
2018 130 30
2017 137 30
2016 132 30
2015 86 30
2014 66 25
2013 62 25
2012 35 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 93.72% 93.64%
2017 98.39% 98.37%
2016 98.08% 98.06%
2015 93.18% 96.37%
2014 94.41% 94.65%
2013 95.6% 95.6%
2012 93.13% 93.13%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats