UAB

Màster Universitari en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat

Dades DGU
  • DGU000001066 Màster Universitari en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 97% 99% 2%
2021 99% 99% 0%
2020 97% 99% 2%
2019 92% 100% 8%
2018 93% 98% 5%
2017 97% 99% 1%
2016 97% 98% 1%
2015 93% 97% 4%
2014 94% 99% 5%
2013 95% 99% 5%
2012 94% 100% 6%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 1 22 58 18 1
2021 3 23 58 15 1
2020 3 28 57 11 1
2019 1 25 51 23 0
2018 2 29 48 20 2
2017 1 24 46 28 1
2016 1 23 45 29 2
2015 1 21 52 24 3
2014 3 31 41 24 1
2013 1 50 40 8 1
2012 3 32 53 13 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
42431 Comunicació Interactiva i Xarxes Socials 26 0 1 17 8 0 0 100% 100% 0%
42432 Continguts Audiovisuals i Publicitaris 17 0 1 14 1 0 1 94% 100% 6%
42433 Estratègies de Recerca i Estudis sobre el Mercat 43 0 9 26 8 0 0 100% 100% 0%
42434 Estudis d'Audiència, Tests de Productes i Analítica Web 26 0 14 11 1 0 0 100% 100% 0%
42435 Indústries, Continguts i Recepció 43 0 11 26 6 0 0 100% 100% 0%
42437 Iniciació a la Recerca 4 0 1 2 1 0 0 100% 100% 0%
42438 Pràctiques Externes 39 0 15 18 6 0 0 100% 100% 0%
44519 Tecnologia, Economia i Polítiques en la Indústria de Continguts 17 1 0 12 4 0 0 100% 100% 0%
44115 Treball de Final de Màster 45 2 4 21 12 2 4 87% 95% 9%