Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2019 36 30
2018 43 30
2017 48 40
2016 47 40
2015 37 40
2014 36 40
2013 27 40
2012 26 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 97.56% 97.97%
2017 99.6% 99.59%
2016 98.12% 98.12%
2015 100% 100%
2014 93.84% 93.71%
2013 99.33% 100%
2012 93.02% 93.02%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats