UAB

Màster Universitari en Drets Sociolaborals

Dades DGU
  • DGU000001106 Màster Universitari en Drets Sociolaborals
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 91% 99% 8%
2021 85% 97% 12%
2020 99% 100% 1%
2019 91% 97% 5%
2018 96% 98% 2%
2017 99% 100% 1%
2016 97% 99% 2%
2015 100% 100% 0%
2014 94% 100% 6%
2013 99% 100% 1%
2012 93% 100% 7%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 5 15 62 16 1
2021 5 18 58 16 3
2020 5 21 58 16 0
2019 3 17 54 22 3
2018 6 23 48 21 2
2017 5 29 44 21 0
2016 2 18 64 15 1
2015 7 28 53 12 0
2014 3 22 64 11 0
2013 1 20 56 23 0
2012 5 20 57 18 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
42135 El Diàleg i la Participació Dels Treballadors en el Marc d'una Empresa Moderna 25 1 2 18 3 0 1 96% 100% 4%
44067 Instruments per a la Gestió Jurídica de la Responsabilitat Empresarial i la Gestió Processal 24 2 0 20 1 0 1 96% 100% 4%
42136 La Gestió Professional de la Seguretat Social i Dels Plans de Pensions en l'Empresa 25 0 0 15 9 0 1 96% 100% 4%
42477 Metodologia de la Recerca 5 0 0 4 1 0 0 100% 100% 0%
42137 Noves Formes d'Organització del Treball: Ocupació, Contractació, Descentralització Productiva 24 2 0 18 3 0 1 96% 100% 4%
42478 Pràctiques Externes 22 0 15 4 0 0 3 86% 100% 14%
42479 Treball de Final de Màster 29 2 5 9 6 2 5 76% 92% 17%