Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2019 90 45
2018 87 45
2017 78 40
2016 66 40
2015 65 40
2014 52 40
2013 38 40
2012 38 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 96.95% 97.49%
2017 100% 100%
2016 99.74% 99.74%
2015 98.48% 98.46%
2014 97.57% 97.57%
2013 100% 100%
2012 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats