Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2014 0%
0h
36%
207h
19%
108h
0%
0h
28%
162h
17%
100h
577h
2013 0%
0h
36%
5h
0%
0h
0%
0h
64%
9h
0%
0h
14h
2012 13%
27h
51%
103h
26%
53h
0%
0h
9%
19h
0%
0h
203h