Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2019 141 24
2018 136 24
2017 135 24
2016 130 24
2015 106 24
2014 63 24
2013 55 24
2012 37 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 100% 100%
2017 99.67% 99.67%
2016 98.27% 98.21%
2015 97.21% 97.21%
2014 100% 100%
2013 100% 100%
2012 97.25% 97.25%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats