Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 51 0 *
2022 48 25
2021 42 25
2020 37 25
2019 40 25
2018 42 25
2017 36 25
2016 64 25
2015 40 25
2014 33 25
2013 35 25