Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 78 30
2019 72 30
2018 87 30
2017 85 30
2016 96 30
2015 61 30
2014 55 30
2013 78 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 97.85% 98.56%
2018 93.46% 95.56%
2017 95.67% 95.81%
2016 93.68% 94.56%
2015 95.48% 95.19%
2014 95.28% 96.39%
2013 96.83% 96.83%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats