UAB

Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social

Dades DGU
  • DGU000001301 Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 99% 100% 1%
2020 97% 99% 3%
2019 99% 100% 1%
2018 99% 100% 1%
2017 95% 99% 4%
2016 97% 100% 3%
2015 99% 100% 1%
2014 97% 100% 3%
2013 97% 99% 2%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 4% 28% 61% 7% 0%
2020 4% 25% 65% 6% 1%
2019 4% 20% 66% 10% 0%
2018 4% 19% 71% 6% 0%
2017 4% 25% 62% 8% 1%
2016 5% 24% 62% 9% 0%
2015 3% 17% 69% 10% 0%
2014 3% 24% 61% 12% 0%
2013 5% 22% 62% 10% 1%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
43054 Anàlisi i Gestió d'Espais Naturals 20 1 4 15 0 0 0 100% 100% 0%
43056 Canvi Climàtic 10 0 5 4 1 0 0 100% 100% 0%
42404 Canvi Global 20 0 11 9 0 0 0 100% 100% 0%
43068 Concep. Interdisciplinaris sobre Sostenibilitat Amb.Econ.i Social 59 3 0 54 2 0 0 100% 100% 0%
43058 Diversitat Biocultural 10 0 3 6 1 0 0 100% 100% 0%
42405 Ecologia Industrial 21 1 3 11 6 0 0 100% 100% 0%
42406 Ecologia Política 15 0 7 8 0 0 0 100% 100% 0%
42407 Fonaments d'Economia Ecològica 18 0 1 16 1 0 0 100% 100% 0%
43063 Gestió de l'Aigua, l'Energia i el Territori 31 1 13 17 0 0 0 100% 100% 0%
42408 Gestió de Residus 21 1 13 5 2 0 0 100% 100% 0%
42409 Mètodes Qualitatius per a la Recerca en Ciència Social 17 1 1 15 0 0 0 100% 100% 0%
43064 Mobilitat Sostenible i Ecociutats 13 1 2 6 3 0 1 92% 100% 8%
44533 Pràctiques en Empreses i/o Administracions 15 1 7 6 1 0 0 100% 100% 0%
43059 Responsabilitat Social Corporativa 13 1 2 8 2 0 0 100% 100% 0%
43060 Sistemes d'Informació Geogràfica 11 1 2 5 1 1 1 82% 90% 9%
43062 Treball de Final de Màster 61 3 23 28 5 0 2 97% 100% 3%