Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2019 121 40
2018 105 40
2017 143 40
2016 118 40
2015 105 40
2014 82 50
2013 106 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 98.5% 98.44%
2017 93.17% 94.82%
2016 91.21% 92.88%
2015 96.46% 96.41%
2014 94.18% 94.15%
2013 98.23% 98.23%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats