UAB

Màster Universitari en Neurociències

Dades DGU
  • DGU000001310 Màster Universitari en Neurociències
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 86% 95% 9%
2021 92% 95% 4%
2020 96% 97% 1%
2019 99% 100% 1%
2018 98% 98% 0%
2017 93% 100% 6%
2016 91% 96% 5%
2015 96% 99% 2%
2014 94% 98% 4%
2013 98% 99% 1%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 3 16 58 18 5
2021 3 28 41 23 5
2020 3 15 62 16 3
2019 3 21 57 19 0
2018 5 11 57 25 2
2017 6 20 47 27 0
2016 6 21 47 22 4
2015 5 25 53 16 1
2014 6 25 43 24 2
2013 5 17 57 21 1
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
42910 Fisiopatalogia i Regeneració de les Malalties Neurològiques 37 0 0 23 9 2 3 86% 94% 8%
44710 Introducció al Tractament de Dades i a la Comunicació de la Informació Científica 35 1 10 20 1 0 3 91% 100% 9%
42908 Metodologia del Laboratori i de la Comunicació Científica 3 0 0 1 0 2 0 33% 33% 0%
42909 Neuroanatomia i Neurobiologia Cel·lular 35 2 7 19 4 1 2 91% 97% 6%
42911 Neurobiologia de la Cognició i del Comportament 38 1 0 16 15 1 5 84% 97% 13%
42890 Neurobiologia Molecular i Fisiològica 37 3 5 17 5 5 2 81% 86% 5%
42912 Treball de Fi de Màster 2 0 0 2 0 0 0 100% 100% 0%
44711 Treball de Final de Màster 35 0 10 19 2 0 4 89% 100% 11%