Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 8 75% 75% 0%
2021 5 100% 100% 0%
2020 15 100% 100% 0%
2019 5 100% 100% 0%
2018 8 100% 100% 0%
2017 10 90% 90% 0%
2016 10 100% 100% 0%
2015 10 100% 100% 0%
2014 11 100% 100% 0%
2013 11 81.818% 81.818% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313794 8
  75%
  75%
  0%
4313792 37
  81%
  86%
  5%
2021 4313794 5
  100%
  100%
  0%
4313792 39
  87%
  92%
  5%
2020 4313794 15
  100%
  100%
  0%
4313792 32
  84%
  84%
  0%
2019 4313794 5
  100%
  100%
  0%
4313792 42
  98%
  98%
  0%
2018 4313794 8
  100%
  100%
  0%
4313792 40
  90%
  90%
  0%
2017 4313794 10
  90%
  90%
  0%
4313792 42
  93%
  98%
  5%
2016 4313794 10
  100%
  100%
  0%
4313792 42
  83%
  83%
  0%
2015 4313794 10
  100%
  100%
  0%
4313792 37
  92%
  92%
  0%
2014 4313794 11
  100%
  100%
  0%
4313792 30
  93%
  93%
  0%
2013 4313794 11
  82%
  82%
  0%
4313792 37
  95%
  95%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313794 8 0% 13% 25% 38% 25% 0%
4313792 37 8% 14% 46% 14% 14% 5%
2021 4313794 5 0% 0% 60% 40% 0% 0%
4313792 39 5% 10% 41% 31% 8% 5%
2020 4313794 15 7% 0% 53% 40% 0% 0%
4313792 32 3% 6% 59% 16% 16% 0%
2019 4313794 5 20% 0% 40% 40% 0% 0%
4313792 42 2% 2% 48% 45% 2% 0%
2018 4313794 8 0% 13% 75% 13% 0% 0%
4313792 40 5% 8% 63% 15% 10% 0%
2017 4313794 10 0% 0% 50% 40% 10% 0%
4313792 42 5% 0% 40% 48% 2% 5%
2016 4313794 10 0% 20% 70% 10% 0% 0%
4313792 42 7% 10% 26% 40% 17% 0%
2015 4313794 10 0% 0% 80% 20% 0% 0%
4313792 37 5% 3% 57% 27% 8% 0%
2014 4313794 11 0% 0% 55% 45% 0% 0%
4313792 30 3% 0% 47% 43% 7% 0%
2013 4313794 11 0% 9% 36% 36% 18% 0%
4313792 37 3% 0% 54% 38% 5% 0%