Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 16 100% 100% 0%
2021 24 95.833% 100% 4.167%
2020 19 94.737% 100% 5.263%
2019 21 95.238% 100% 4.762%
2018 19 100% 100% 0%
2017 14 92.857% 100% 7.143%
2016 19 94.737% 100% 5.263%
2015 17 100% 100% 0%
2014 12 91.667% 100% 8.333%
2013 19 84.211% 100% 15.789%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313794 16
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 4313794 24
  96%
  100%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 4313794 19
  95%
  100%
  5%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2019 4313794 21
  95%
  100%
  5%
2018 4313794 19
  100%
  100%
  0%
2017 4313794 14
  93%
  100%
  7%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 4313794 19
  95%
  100%
  5%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 4313794 17
  100%
  100%
  0%
2014 4313794 12
  92%
  100%
  8%
2013 4313794 19
  84%
  100%
  16%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313794 16 6% 75% 19% 0% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2021 4313794 24 4% 79% 13% 0% 0% 4%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2020 4313794 19 5% 89% 0% 0% 0% 5%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 4313794 21 5% 71% 19% 0% 0% 5%
2018 4313794 19 5% 68% 21% 5% 0% 0%
2017 4313794 14 7% 57% 29% 0% 0% 7%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 4313794 19 5% 47% 42% 0% 0% 5%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2015 4313794 17 6% 41% 47% 6% 0% 0%
2014 4313794 12 8% 50% 33% 0% 0% 8%
2013 4313794 19 5% 63% 16% 0% 0% 16%