Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 35 97.143% 100% 2.857%
2021 25 100% 100% 0%
2020 31 93.548% 100% 6.452%
2019 37 100% 100% 0%
2018 34 100% 100% 0%
2017 32 96.875% 100% 3.125%
2016 44 100% 100% 0%
2015 44 100% 100% 0%
2014 32 96.875% 100% 3.125%
2013 38 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313800 35
  97%
  100%
  3%
2021 4313800 25
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
1354 20
  50%
  100%
  50%
2020 4313800 31
  94%
  100%
  6%
2019 4313800 37
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2018 4313800 34
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2017 4313800 32
  97%
  100%
  3%
2016 4313800 44
  100%
  100%
  0%
2015 4313800 44
  100%
  100%
  0%
2014 4313800 32
  97%
  100%
  3%
2013 4311329 3
  100%
  100%
  0%
4313800 38
  100%
  100%
  0%
2012 4311329 24
  100%
  100%
  0%
2011 4311329 29
  100%
  100%
  0%
2010 4311329 31
  100%
  100%
  0%
2009 4311329 16
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313800 35 9% 26% 63% 0% 0% 3%
2021 4313800 25 8% 20% 72% 0% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1354 20 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2020 4313800 31 6% 10% 74% 3% 0% 6%
2019 4313800 37 5% 38% 54% 3% 0% 0%
1354 10 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 4313800 34 6% 32% 59% 3% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 4313800 32 3% 31% 63% 0% 0% 3%
2016 4313800 44 7% 36% 57% 0% 0% 0%
2015 4313800 44 2% 36% 61% 0% 0% 0%
2014 4313800 32 3% 25% 69% 0% 0% 3%
2013 4311329 3 0% 67% 33% 0% 0% 0%
4313800 38 3% 42% 55% 0% 0% 0%
2012 4311329 24 4% 25% 38% 33% 0% 0%
2011 4311329 29 3% 21% 59% 17% 0% 0%
2010 4311329 31 3% 29% 65% 3% 0% 0%
2009 4311329 16 0% 31% 63% 6% 0% 0%