Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 24 100% 100% 0%
2021 14 100% 100% 0%
2020 16 100% 100% 0%
2019 12 100% 100% 0%
2018 8 100% 100% 0%
2017 11 90.909% 100% 9.091%
2016 20 95% 100% 5%
2015 22 100% 100% 0%
2014 18 100% 100% 0%
2013 19 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313800 24
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 4313800 14
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 4313800 16
  100%
  100%
  0%
2019 4313800 12
  100%
  100%
  0%
2018 4313800 8
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 4313800 11
  91%
  100%
  9%
1354 10
  0%
  0%
  100%
2016 4313800 20
  95%
  100%
  5%
2015 4313800 22
  100%
  100%
  0%
2014 4313800 18
  100%
  100%
  0%
2013 4313800 19
  100%
  100%
  0%
2012 4311329 24
  96%
  100%
  4%
2011 4311329 23
  96%
  100%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313800 24 4% 4% 46% 46% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 4313800 14 7% 21% 64% 7% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 4313800 16 6% 25% 63% 6% 0% 0%
2019 4313800 12 8% 58% 33% 0% 0% 0%
2018 4313800 8 13% 38% 50% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 4313800 11 9% 18% 55% 9% 0% 9%
1354 10 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 4313800 20 5% 40% 50% 0% 0% 5%
2015 4313800 22 5% 5% 91% 0% 0% 0%
2014 4313800 18 6% 11% 78% 6% 0% 0%
2013 4313800 19 0% 26% 68% 5% 0% 0%
2012 4311329 24 4% 29% 54% 8% 0% 4%
2011 4311329 23 4% 26% 65% 0% 0% 4%