Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 46 97.826% 100% 2.174%
2021 31 100% 100% 0%
2020 40 95% 100% 5%
2019 44 100% 100% 0%
2018 42 100% 100% 0%
2017 40 95% 100% 5%
2016 51 98.039% 100% 1.961%
2015 50 100% 100% 0%
2014 41 100% 100% 0%
2013 50 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313800 46
  98%
  100%
  2%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2021 4313800 31
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 4313800 40
  95%
  100%
  5%
2019 4313800 44
  100%
  100%
  0%
1354 30
  100%
  100%
  0%
2018 4313800 42
  100%
  100%
  0%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2017 4313800 40
  95%
  100%
  5%
2016 4313800 51
  98%
  100%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 4313800 50
  100%
  100%
  0%
2014 4313800 41
  100%
  100%
  0%
2013 4313800 50
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313800 46 4% 26% 65% 2% 0% 2%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 4313800 31 6% 10% 68% 16% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 4313800 40 0% 18% 68% 10% 0% 5%
2019 4313800 44 0% 23% 70% 7% 0% 0%
1354 30 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2018 4313800 42 5% 17% 62% 17% 0% 0%
1354 20 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2017 4313800 40 10% 8% 60% 18% 0% 5%
2016 4313800 51 0% 24% 51% 24% 0% 2%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 4313800 50 2% 8% 60% 30% 0% 0%
2014 4313800 41 0% 15% 73% 12% 0% 0%
2013 4313800 50 0% 6% 78% 16% 0% 0%