Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 25 100% 100% 0%
2021 26 100% 100% 0%
2020 23 100% 100% 0%
2019 22 95.455% 100% 4.545%
2018 28 96.429% 96.429% 0%
2017 24 95.833% 100% 4.167%
2016 24 91.667% 95.652% 4.167%
2015 24 100% 100% 0%
2014 25 100% 100% 0%
2013 23 91.304% 100% 8.696%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313802 25
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 4313802 26
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2020 4313802 23
  100%
  100%
  0%
2019 4313802 22
  95%
  100%
  5%
2018 4313802 28
  96%
  96%
  0%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2017 4313802 24
  96%
  100%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 4313802 24
  92%
  96%
  4%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2015 4313802 24
  100%
  100%
  0%
2014 4313802 25
  100%
  100%
  0%
2013 4313802 23
  91%
  100%
  9%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313802 25 0% 68% 32% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 4313802 26 0% 54% 38% 8% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 4313802 23 0% 65% 30% 4% 0% 0%
2019 4313802 22 0% 82% 14% 0% 0% 5%
2018 4313802 28 0% 79% 18% 0% 4% 0%
1353 80 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 4313802 24 0% 42% 50% 4% 0% 4%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2016 4313802 24 0% 29% 58% 4% 4% 4%
1353 48 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 4313802 24 0% 17% 71% 13% 0% 0%
2014 4313802 25 0% 8% 80% 12% 0% 0%
2013 4313802 23 4% 57% 17% 13% 0% 9%